Tools

Wij geloven in digitalisering, maar ook in harde feiten (meten = weten). Op basis van ontwikkelde instrumenten bieden wij onze klanten snel en effectief inzicht in de werkelijke situatie. Waarna wij doelgericht aan de slag kunnen. Als je meer informatie wilt over onze 'customer suite' neem dan gerust contact met ons op.

Happynizr

De Happynizr is een uniek feedback-instrument waarmee u de verwachtingen van uw klant heel eenvoudig in kaart kunt brengen als het gaat om de door u geleverde producten en diensten. Real-time wordt u geïnformeerd over het 'oordeel' van uw klant en zijn motivatie. Op uw persoonlijke dashboard ziet u naast klanttevredenheid ook de Net Promotor Score (NPS) en wordt klantloyaliteit en klantacties voor u in kaart gebracht.

Inloggen

MTO-tool

De MTO-tool biedt waardevolle richtlijnen voor een medewerker verbeterprogramma. Het instrument geeft inzicht in belangrijke tevredenheidsaspecten die leven bij medewerkers over hun werk, werkomgeving, de verschillen tussen de huidige en gewenste werktsituatie en onderliggende elementen die hun werkgeluk bepalen.

Inloggen

Cultuurscan

De Cultuurscan is gebaseerd op het gevalideerde 'Organizational Culture Assessment Instrument, (OCAI-meetinstrument van Cameron & Quinn). In de test worden cultuuraspecten als macht (wie bepaalt wat?), regels (welke regels gelden er?), prestaties (hoe wordt werk gemeten?) en wederzijdse ondersteuning (hoe wordt ondersteund?) belicht.

Inloggen

Strategy-Reality Check

De Strategy-Reality Check is een instrument waarmee een quickscan wordt gemaakt van de huidige missie, visie, kernwaarden, organisatiedoelen en strategie. Middels checklisten wordt in kaart gebracht waar de 'gaps' zich voordoen ten opzichte van uw gewenste strategie. Er wordt aandacht besteed aan de succesformule en uw gewenste concurrentiepostie.

Inloggen

Sales-tool

De Sales-tool helpt u helder en transparant stappen voorwaarts te maken om uw sales te verbeteren. Het instrument is gebaseerd op de bekende 'sales funnel' techniek en geeft u inzicht in gerealiseerde conversies per commerciële stap. Tevens biedt het dashboard het management en uw verkopers online informatie over 'momenten van de waarheid' gedurende alle fasen van het sales proces, waardoor commerciële zelfreflectie mogelijk wordt.

Inloggen

Pit-test

De Persoonlijke Identiteit Test (PIT) vergroot je zelfkennis, is eenvoudig en komt ‘tot in de kern’. De PIT brengt een overzicht van persoonlijke eigenschappen en gedragsvoorkeuren in kaart. Er wordt gemeten op zeven verschillende persoonlijkheidskenmerken waaronder leiderschap, conflicthantering en samenwerking. Het profiel dat uit de test komt, wordt door de deelnemers als zeer herkenbaar en helder ervaren.

Inloggen

© Huis voor Klantmanagement | Algemene voorwaarden - Disclaimer