Disclaimer

Disclaimer Huis voor Klantmanagement B.V. verleent u hierbij toegang tot www.huisvoorklantmanagement.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Huis voor Klantmanagement behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.huisvoorklantmanagement.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of opdrachtbevestiging ondertekend door bevoegdhebbenden van Huis voor Klantmanagement B.V.

Huis voor Klantmanagement spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.huisvoorklantmanagement.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling aan u van Huis voor Klantmanagement. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.huisvoorklantmanagement.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor de op www.huisvoorklantmanagement.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huis voor Klantmanagement nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huis voor Klantmanagement B.V.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huis voor Klantmanagement, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

© Huis voor Klantmanagement | Algemene voorwaarden - Disclaimer