Marketing & Sales

Whitepaper: Marketing & Sales
Auteur: drs. E. Jager MC.
Omvang: 25 pagina’s
Publicatiedatum: maart 2012
Prijs: (gratis)

Marketing & Sales

Vriendjes of vijand?

Veel organisaties hebben zowel een marketing- als een verkoopafdeling. In sommige organisaties is Verkoop leidend en in andere organisaties is dit Marketing. Welke afdeling het voortouw neemt, is afhankelijk van het aantal en type klanten. Vanwege de verschillen in accent is het binnen veel organisaties lastig om Marketing en Verkoop goed samen te laten werken. Redenen die hiervoor worden aangevoerd zijn: Marketing denkt vooral vanuit producten en diensten, is van binnen naar buiten gericht, werkt planmatig en meer op de lange termijn. Zo wordt de markt door Marketing gezien als een verzameling van groepen klanten met overeenkomstige karakteristieken en behoeften (segmenten, doelgroepen). Verkoop daarentegen heeft de klant vooral als uitgangspunt, is van buiten naar binnen gericht en werkt meer ad hoc. Bij Verkoop wordt er minder gedacht vanuit segmenten of doelgroepen, maar meer vanuit de individuele klant.

Commerciële vraag
U vraagt zich waarschijnlijk af: wat onderscheidt deze bijdrage dan van alle andere literatuur over Marketing & Sales? De essentie zit ‘m hierin: dit hoofdstuk is bedoeld voor adviseurs die te maken krijgen met een opdrachtgever die de commerciële slagkracht van zijn onderneming wil vergroten met als doel meer omzet of rendement. Nu is Marketing & Sales wellicht niet uw specialisme, maar als adviseur wilt u in staat zijn met uw opdrachtgever hierover een zinvolle dialoog te voeren. In dit hoofdstuk krijgt u enkele modellen en technieken en verwijzingen naar meer informatie over Marketing & Sales aangereikt om dit gesprek met uw opdrachtgever goed te kunnen voeren. In feite draait het om (winstgevende) klanten aantrekken en behouden. Dit impliceert twee basisinzichten. Als eerste: (h)erkennen wie de klant is en vaststellen wat de organisatie deze klant het beste kan bieden. En als tweede: wat moet de organisatie doen om klanten binnen te halen en te houden. Om de de complete whitepaper te lezen... Klik hier

© Huis voor Klantmanagement | Algemene voorwaarden - Disclaimer