Publicatiedatum: 7 juni 2007
Bron: SocialeInnovatie.nl
Leestijd: 3 minuten

Van goed naar goud

Uitdagend ambitieniveau onderscheidt goede van gouden bedrijven

De meest succesvolle bedrijven in Nederland stellen zichzelf hogere doelen, houden meer winst in om te investeren in groei en blijven met hun acquisities dichter bij huis. Dat zijn de conclusies van een onderzoek van de Universiteit Utrecht en Eiffel onder 18.000 Nederlandse bedrijven, dat onlangs gepresenteerd werd op het congres 'Grip op ondernemen: van goed naar goud'.

De Universiteit Utrecht en Eiffel onderzochten of de bevindingen van Jim Collins en diens bekende managementboek Good to great ook voor het Nederlandse bedrijfsleven gelden. Dat blijkt slechts in beperkte mate het geval te zijn. Het onderzoek van Collins wees uit dat bedrijven die de sprong vooruit maakten op zes punten wezenlijk verschillen van de bedrijven die dat niet deden. G2G (good to great)-bedrijven hebben dienende, zogeheten niveau-5 leiders. Als het gaat om personeel denken dit soort bedrijven “eerst wie… dan wat”. De gouden bedrijven zien in zware tijden altijd de harde realiteit onder ogen maar houden moed voor de toekomst. Deze bedrijven focussen op waar zij goed in zijn – het Egelprincipe – en ze wijken daar niet van af. Tenslotte vond Collins dat G2G-bedrijven technologie – en innovatie – alleen toepassen wanneer het past binnen hun Egelprincipe en nooit als doel op zich.

Uitdagend ambitieniveau
Drs. Peter O. van der Meer van de Universiteit Utrecht: "Wij vonden tien 'gouden' bedrijven, die in de periode 1997-2005 ten opzichte van hun branchegenoten een enorme groei in cashflow vertoonden. Vervolgens onderzochten we in hoeverre dat succes te verklaren viel met de factoren van Collins. Dat viel tegen. Onze tien gouden ondernemingen hebben niet overwegend 'level 5 leaders' – waarbij de leider dienend is aan de organisatie – zijn niet decentraler georganiseerd en zijn ook niet meer gericht op autonome groei dan de referentiebedrijven in het onderzoek."

"Wat wij wel ontdekten is dat gouden bedrijven een veel uitdagender ambitieniveau hebben", vult drs. Etienne Jager MC van Eiffel aan. "Zij willen absoluut de beste zijn in hun sector en voeren een agressieve groeistrategie. Winsten worden dus grotendeels geherinvesteerd in het bedrijf en niet als dividend uitgekeerd. Verder blijken zij zeer succesvol te zijn met acquisities doordat dergelijke overnames altijd goed aansluiten bij hun kernactiviteiten." Frappant is wel dat succes niet blijkt af te hangen van de branche waarin een bedrijf opereert. Dat had Collins ook gevonden.

Vier kenmerken
Het onderzoek laat zien dat gouden bedrijven zich bij hun groei voornamelijk op markt- en productontwikkeling richten. Het resultaat hiervan is dat de gouden bedrijven geografische spreiding realiseren of dat zij op dezelfde markt meerdere diensten via één kanaal aanbieden. Gouden bedrijven in Nederland hebben vierl kenmerken gemeen. Dat zijn achtereenvolgens een motiverend groeiambitie, dicht bij de activiteiten blijven waardoor het een gouden bedrijf geworden is (zowel qua autonome groei als qua acquisities), het herinvesteren van het grootste deel van de cash flows in het eigen bedrijf en het feit dat een gouden bedrijf niet meer vreemd vermogen leent dan de toename van het eigen vermogen in een periode.

De onderzoekers stellen wel dat de vier kenmerken geen recept zijn voor toekomstig succes. Met andere woorden, er is weliswaar een verband tussen de vier kenmerken en de sterke cash flow, maar dat leidt nog niet direct tot een Model of Excellence: doe dit en u zult goud winnen.

Gouden top tien:
De tien gouden bedrijven uit het onderzoek zijn:

  • Cefetra (veevoedergrondstoffen),
  • Centraal Boekhuis,
  • De Groot International (groente en fruit import en export),
  • Exploitatiemaatschappij Verweij Mijdrecht (grafisch bedrijf),
  • Feenstra Verwarming,
  • Heijmerink Bouw Utrecht,
  • Koninklijke BAM Groep (bouw),
  • Kroymans Corporation (autobedrijven),
  • Stern Groep (autobedrijven)
  • Van Weelde Beheer (aandelen en obligaties).

© Huis voor Klantmanagement | Algemene voorwaarden - Disclaimer