Publicatiedatum: 13 september 2010
Leestijd: 3 minuten

Balanceren tussen People, Planet en Profit

Maatschappelijke impact is het sleutelwoord!

Recentelijk ontving ik per mail een uitnodiging voor een congres over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: ‘Van ambitie naar impact’, georganiseerd door de ESAA. Mijn eerste muisbeweging was naar de ‘digitale prullenbak’. In een split second oordeelde ik of het congres voor mij zinvol kon zijn en of ik tijd wilde vrijmaken. Meestal is dat niet het geval. (don’t mail us, we mail you!) Ik aarzelde even en las kort de inleidende tekst. Het viel mij op dat het opnieuw over Corporate Social Responsibilty ging. De sprekers waren hooggeplaatste heren van o.a. TNT, DSM en Rabobank, dus niet direct de Al Gore’s van deze wereld. Wat hebben deze personen en hun bedrijven dan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Triple P-benadering
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). Beter bekend als de Triple P-benadering. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen People, Planet en Profit. U begrijpt dat deze punten ook centraal stonden tijdens het congres. Een kijkje in de ‘global kitchen’ van deze organisaties maakt het interessant om te zien hoe deze organisaties hun balans zoeken. Een drietal generieke aandachtspunten zal ik er uitlichten en toelichten met korte voorbeelden.

1. MVO consequent doorvoeren.
Als een organisatie echt wil bijdragen, doe dit dan niet louter uit idealisme of eigen gemoedsrust. Ga niet voor eenmalige initiatieven. Dit is leuk voor de marketing en geeft misschien een tijdelijke imago ‘boost’, maar uw MVO-beleid zal een kort leven beschoren zijn. Sterker nog u kunt er op rekenen dat u spoedig door de mand zult vallen (imago-afbreuk!). Gaat u werkelijk voor duurzaam ondernemen, voer het dan consequent door in alle geledingen van uw organisatie. Te denken valt aan ‘groene’ lease-autoregelingen, thuiswerken (CO-2 reductie), medewerkers die specifieke kennis en tijd van de baas ter beschikking mogen stellen.

2. Focus op aanverwante business.
Eenmaal gekozen voor duurzaam ondernemen, zoek dan een MVO-activiteit die sterke verwantschap heeft met uw eigen business. Hiermee legt u de link tussen uw organisatie en uw bijdrage aan de maatschappij. Bijvoorbeeld: we weten dat TNT Expres dagelijks zorgt voor goederentransport over land, zee en door de lucht, maar we wisten niet dat ze met enige regelmaat kosteloos het transport voor voedsel naar derdewereldlanden verzorgen. Twee corporate vliegtuigen (Boeing’s) worden ingezet om voedselpakketten en noodvoorzieningmaterialen te brengen naar landen als Haïti en Pakistan. Een ander voorbeeld is van DSM: de R&D-afdeling ontwikkelt al jaren voedingssupplementen voor derdewereldlanden met als gevolg meer voedselrijk eten. Ook Unilever ontwikkelde een stukje zeep dat je kunt gebruiken zonder water. Het resultaat was een enorme afname in bacterie-inname onder de plaatselijke bevolking. U kunt zich wel een voorstelling maken van een betere voeding en betere hygiëne voor mensen in derdewereldlanden. Het gaat hier dus wel degelijk om impact op onze maatschappij!

3. Meetbaar maken van MVO.
Heel mooi denkt u, maar toont u de impact liever eerst op micro-niveau aan. Er is maar één manier om MVO daadwerkelijk ingebed te krijgen in uw organisatie, namelijk door concrete prestatie-indicatoren te definiëren en deze af te rekenen met uw eigen directieleden en andere managementlagen. Dit betekent een fundamentele wijziging in uw (Angelsaksische) business model. Bij DSM heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een nieuwe corporate beloningssystematiek, namelijk een mix van KPI’s op basis van 50% financieel en 50% niet-financiële (duurzame) maatstaven.

Wetgeving voor MVO
Kortom wanneer we echt willen dat organisaties global of local gaan bijdragen aan de maatschappij dan dient Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te worden verankerd in onze wetgeving. Dit realiseren we door naast de wet op de jaarrekening bedrijven te verplichten verantwoording af te leggen over hunduurzaamheidbeleid. Tegenwoordig stellen steeds meer bedrijven vrijwillig zo’n verslag op, maar zolang niets wettelijk wordt verplicht, zal de balans tussen People, Planet en Profit niet in evenwicht zijn!

© Huis voor Klantmanagement | Algemene voorwaarden - Disclaimer